นโยบายส่วนตัว คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการเว็บไซต์ pgthai.co

PGTHAI

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางเว็บไซต์ pgthai.co เพื่อปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายและจรรยาบรรณของการบริการ การใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่สมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ทั้งการกำหนดชื่อบัญชี ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนถึงการตั้งรหัสผ่าน เพื่อเป็นการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ เว็บไซต์แห่งนี้จึงได้จัดตั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงไม่อนุญาตให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งานทุกท่าน ส่งผลให้กับทางบริษัทใด ๆ ก็ตามที่ต้องการและไม่ต้องการ ทั้งนี้สมาชิกทุกท่านต้องทำความเข้าใจในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าทางเว็บไซต์มีระเบียบการดำเนินการอย่างไร ดังนี้จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างระเอียดรอบครอบ

การเปลี่ยนแปลง นโยบายส่วนตัว คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้บ้างบางข้อ หากทางเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประมาณผล หรือเพิ่มเติมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะติดต่อผู้ใช้งานในช่องทางที่สะดวกและเหมาะสม ท่านจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนและมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยการส่งผ่านทางอีเมล์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์

นิยามคำศัพท์ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 • บุคคล (Person) หมายถึง คนธรรมดามีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ PGTHAI.CO
 • ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลของบุคคลที่ใช้บริการเว็บไซต์ ที่สามารถทำให้รู้ หรือ ระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 • ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง เป็นข้อมูลละเอียดอ่อนส่วนบุคคลที่ใช้บริการ ที่ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ถูกนำข้อมูลไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม หรือสร้างความรำคาญให้แก่บุคคลนั้น
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการและตัดสินใจ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลที่ดำเนินการในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ว่าจะใช้ ไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือไม่

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บข้อมูล

 • ข้อมูล คือ ข้อมูลทั่วไป เป็นได้ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่สามารถชี้ถึงตัวตนของผู้ใช้บริการได้ อาจรวมถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องให้แก่ทางเว็บไซต์เพื่อเปิดบัญชีและใช้บริการทางด้านการเงินกับเรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขบัตรเครดิต และ หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร LINE และ เบอร์โทรศัพท์ หรือกล่องข้อความทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อสอบ-ถาม หรือแลกข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และทีมงานของทางเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ แต่ไม่สามารถระบุหรือชี้ตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อตั้งยูสเซอร์เนม หรือที่เรียกว่า นามปากกา
 • ข้อมูลทางเทคนิค คือ ข้อมูลของโทรศัพท์มือถือของท่าน เครือข่ายที่ท่านใช้บริการ หรือการใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์ เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเรา หมายเลขไอพีที่แสดงที่อยู่ของท่าน รวมไปถึง เวอร์ชั่น รุ่น ระบบ เลขทะเบียนของอุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่

ทางเว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนบุคคนเพื่ออะไร

วัตถุประสงค์ของทางเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถรับบริการจากเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อการใช้บริการแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน ในเรื่องของความปลอดภัย และการตรวจสอบสิ่งที่ไม่ถูต้อง
 • เพื่อเก็บเป็นคลังข้อมูลของทางเว็บไซต์ ใช้เป็นข้อมูลสำรองในการตรวจสอบการใช้บริการของเว็บไซต์เรา
 • เพื่อการแจ้งโฆษณาแก่ผู้ใช่บริการ
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการให้บริการของทางเว็บไซต์เรา เช่น ความชื่นชอบของผู้ใช้บริการ ภาษาที่ผู้ใช้บริการต้องการให้ตรงตามพื้นที่ เป็นต้น
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอัพเดตและพัฒนาระบบใหม่ ๆ ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและรับบริการจากเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการโอนเงินรางวัลให้กับผู้ใช้บริการ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการถอนความยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการให้ข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้
 • เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

นโยบายส่วนตัว การโอนหรือส่งข้อมูลออกนอกประเทศไทย

ทางเว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายส่งข้อมูลส่วนตัวและไม่ส่วนตัวของท่านออกนอกประเทศไทย

การรับโฆษณาและการตลาดของทางเว็บไซต์

ข้อมูลการโฆษณาของทางเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาได้ เพราะทางเว็บไซต์ของเรา อาจมีการใช้ข้อมูลบุคคลของผู้ใช่บริการบางส่วน เช่น อีเมล์ส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ข้อเสนอใหม่ ๆ ที่ทางเว็บไซต์คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อท่าน และคาดว่าท่านจะสนใจ

ข้อจำกัดในเรื่องของอายุ

ทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เนื่องจากการใช้บริการจากเว็บของเรานั้น มีความจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการใช้บริการสูง เรามุ้งเน้นให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่บรรลุนิติภาวะ สามารถตัดสินใจในการรับความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองเท่านั้น

การรับเงินรางวัลจากทางเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราทุกท่าน โปรดทำความเข้าใขว่า การที่ทางเว็บไซต์ของเราจะมอบเงินรางวัลให้ท่านได้ ท่านต้องยินยอมในการให้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน โดยที่เว็บของเราไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม เพื่อให้การมอบเงินรางวัลเป็นไปได้อย่างราบลื่น

ติดต่อสอบถาม ( Call Center ) ADD LINE : @NV39